Jäsenyys

Jäsenet

Yhdistyksen toimivaksi jäseneksi voidaan valita henkilö, jolla on teknillinen korkeakoulusivistys tai sitä vastaavat tiedot sekä johtava asema konepajassa tai metallialan teollisuuslaitoksessa taikka niiden järjestöissä, tai joka merkittävimmin teoreettisesti työskentelee konepaja- ja metalliteollisuuden kehittämiseksi.

Henkilö pääsee yhdistyksen jäseneksi kahden jäsenen kirjallisesta ehdotuksesta, johtokunnan sitä yksimielisesti puollettua sekä tultuaan valituksi varsinaisessa kokouksessa, jolloin vähintään neljän viidenneksen äänestäjistä tulee äänestää jäseneksi valitsemista.

Erityisen painavissa tapauksissa voidaan yhdistyksen jäseneksi valita muunkin maan kuin Suomen kansalainen, mutta tällaisten jäsenten määrä ei saa olla enempää kuin kolmasosa toimivien jäsenten kokonaismäärästä.
Passiiviset ja kannattavat jäsenet

Jäsen, joka on eronnut yllämainitunlaisesta suoranaisesta tehtävästä, voidaan johtokunnan päätöksellä siirtää passiiviseksi jäseneksi.

Henkilö, joka ei voi kuulua yhdistykseen toimivana jäsenenä, voidaan, jos hän on isohkon konepajan tai metalliteollisuuslaitoksen johtaja, isännöitsijä tai omistaja, valita passiiviseksi jäseneksi.

Oikeuskelpoinen yhteisö, joka omistaa alan teollisuuslaitoksia, voi päästä kannattavaksi jäseneksi. Passiivisella ja kannattavalla jäsenellä ei ole oikeutta ottaa osaa yhdistyksen päätöksiin.

Oikeuskelpoinen yhteisö voi päästä kannattavaksi jäseneksi ilmoittautumalla johtokunnalle. Sitä voi kokouksissa edustaa vain joko toimiva tahi passiivinen jäsen.

Kunniajäsenet

Yhdistys voi johtokunnan ehdotuksesta kutsua ansioituneen jäsenen kunniajäseneksi. Kunniajäsenellä on samat oikeudet kuin toimivalla jäsenellä, mutta hän on vapautettu jäsenmaksuista.

Kunniajäsen kutsutaan johtokunnan sitä yksimielisesti ehdotettua ja neljän viidenneksen äänestäjistä sitä varsinaisessa kokouksessa kannatettua.