Stipendit

Konepajainsinööriyhdistyksen apurahat

Suomen Konepajainsinööriyhdistyksen stipendihaku 2019 Gustaf W. Wreden stipendirahastosta on nyt käynnissä.

Hae 22.12.2019 mennessä!

Jakosumma on enintään 15.000 €, joka voidaan saatujen hakemusten ja johtokunnan harkinnan mukaan jakaa yhtenä tai useampana stipendinä.

Apuraha halutaan yleensä kohdistaa Suomen valmistavan teollisuuden kannalta erityisen merkittävään, innovatiiviseen ja korkealaatuiseen tutkimus-, kehitys- tai opetushankkeeseen. Hakemusten arvioinnissa näihin kriteereihin kiinnitetään erityistä huomiota.

Apurahaa voi hakea opintojen (DI, insinööri) päättötyöhön tai jatko-opiskeluun. Hakijan tulee perustella, miksi juuri hän tulee olemaan yksi tulevaisuuden tekijöistä.

Apurahan voi saada esimerkiksi

• ulkomailla opiskeluun
• opintojen päättötyön tekoon
• jatko-opintoihin (esimerkiksi lisentiaatin tai tohtorin tutkinnon suorittamiseen)

 

Hakemukseen tulee sisällyttää:

• vapaamuotoinen hakemuskirje perusteluineen ja haetun apurahan määrä
• apurahan käyttösuunnitelma
• aikaisempien saavutusten tiiviit kuvaukset (DI- tai insinöörihakija)
• yliopiston tai AMK professorin suositus (opiskelijahakija)

Lisätiedot yhdistyksen sihteeriltä: sihteeri@skiy.fi

Hae stipendiä

Hakijan yhteystiedot

Stipendihakemus

Liitteet

Hakijan yhteystiedot

Stipendihakemus

Liitteet