Hetkinen, hetkinen… mikä ihmeen Heijunka?

Hetkinen, hetkinen… mikä ihmeen Heijunka? Leanista puhuttaessa aiheen ympärillä vilisee paljon japaninkielisiä termejä, kuten Heijunka, Jidoka, kaizen… Monelle asiasta kiinnostuneelle nämä termit kuitenkin aiheuttavat ärtymystä ja harmia.  ...

Mitä on lean?

Mitä on lean? LEAN on maalaisjärjen kehittyneempään käyttöä, eli kaupunkilaisjärkeä. Lean-filosofia on ajattelutapa, jossa organisaatioiden ja henkilöstön ongelmaratkaisutaitojen järjestelmällinen kehittäminen on keskiössä. Monet huippuyritykset pitävät Lean-ajattelua...