Mitä on lean?

9.12.2019

LEAN on maalaisjärjen kehittyneempään käyttöä, eli kaupunkilaisjärkeä.

Lean-filosofia on ajattelutapa, jossa organisaatioiden ja henkilöstön ongelmaratkaisutaitojen järjestelmällinen kehittäminen on keskiössä. Monet huippuyritykset pitävät Lean-ajattelua menestyksensä kulmakivenä.

Minkä takia sitten kaikki yritykset eivät LEAN:aa toimintojaan, jos se on varma tie menestykseen?

No sen takia että se on kuitenkin aika vaikeaa. Selvitysten mukaan vain yksi yritys kymmenestä onnistuu Leanin jalkauttamisessa.

Liinaaminen on vaikeaa, koska se pakottaa ihmiset muuttumaan. Se pakottaa meidät pois niistä tutuista ja mukavista toimintotavoista. Ja muuttuminen ja muuttaminen on aina vaikeaa.

Se on myös vaikeata myös sen takia, että LEAN perustuu virheistä oppimiseen, ja näin ollen meidän tulisi oppia iloitsemaan tekemistämme virheistä. Ja se on aika vaikea juttu!

Liiniissä pitää olla huolissaan, jos organisaatiossa ei tapahdu epäonnistumisia, sillä epäonnistumisen kautta voidaan aina oppia uusia asioita, kunhan ei toisteta niitä vanhoja virheitä.

Kun vihdoin on saanut jotain valmiiksi, niin pitää iloita siitä, että hetken päästä se taas revitään auki. Eli loppujen lopuksi koskaan ei saada mitään valmiiksi, vaan aina vaan parannetaan ja parannetaan, eli jatkuvaa parantamista.

Samoin Leanissa tavoite, eli pohjantähti, on sellainen mitä ei koskaan saavuteta. Se antaa vaan suunnan. Ihan niin kuin merenkulkijoilla, eivät he avaruuteen meinaa matkustaa.

Leanista ei ole standardia tai yhtenäistä teoriaa. Lean on pikemminkin tapa ajatella. Kun ymmärtää Lean-filosofiaa, niin siitä on apua päätöksenteossa, ja se auttaa tähtää yhteisen kulttuurin muodostamista.

Ja kulttuuri muuttuu vain tekemällä. Ja kun Leanissa tehdään parannuksia, niin ei lisätä vauhtia vaan lyhennetään matkaa.

Ohessa siis pintaraapaisu siitä mitä Lean on. Pääkohdat tulevat vielä tässä:

  • se on filosofia ja tapa ajatella.
  • se on johtamisjärjestelmä.
  • se on asiakastarpeiden ymmärtämistä ja huomioista.
  • se on ongelman tarkastelua käytännössä.
  • se on tiimityötä, ja tavoite on kasvattaa koko henkilökunnasta ongelmanratkaisijoita.
  • se on työn vakioimista ja visualisointia.
  • se on jatkuvaa parantamista sekä edellä mainittujen asioiden johtamista.

Ja lopuksi, oikein hyvää Lean-matkaa!

Kai Mäenpää

Kirjoittaja Kai Mäenpää toimii Suomen Konepajainsinööriyhdistyksen puheenjohtajana.

Lisää Kain artikkeleita löydät osoitteesta www.leanthinking.fi

Lisää artikkeleita

Herkullinen yritysvierailu

Herkullinen yritysvierailu

Herkullinen yritysvierailu SKIY vieraili torstaina 9.2.2023 Metos Oy:llä Keravalla. Osallistujia oli mukavasti 20 henkilöä. Vierailu alkoi Metoksen...

Share This