Hetkinen, hetkinen… mikä ihmeen Heijunka?

9.12.2019

Leanista puhuttaessa aiheen ympärillä vilisee paljon japaninkielisiä termejä, kuten Heijunka, Jidoka, kaizen… Monelle asiasta kiinnostuneelle nämä termit kuitenkin aiheuttavat ärtymystä ja harmia.

 

Logaritminen tarkoittaa logaritmista

Voihan logaritminkin kertoa toisin, esimerkiksi luvun x a-kantainen logaritmi tarkoittaa lukua, jonka osoittamaan potenssiin luku a on korotettava, että saataisiin x. Mutta ehkä on vain selkeämpää käyttää sanaa Logaritmi sen sijaan että keksittäisiin käsitteelle uusi merkitys.

Vähän samasta syytä olen päätynyt siihen, että toki asiat kannatta alkuun selvittää suomeksi, mutta pidemmän päälle Lean-ympäristössä kannattaa kuitenkin käyttää alkuperäisiä japaninkielisiä selitteitä. Japaninkielinen sana kätkee taakseen merkityksen, ja siihen voi helposti hakea lisää ymmärrystä Googlettamalla. Samoin käyttämällä japaninkielistä sanaa meille syntyy yhteinen ymmärrys kielestä, kansallisuudesta tai maasta huolimatta.

Olen kerännyt sivuilleni Leaniin liittyvän sanaston. Syksyn mittaan täydennän ja laajennan sanastoa, jo toki otan mielelläni kommentteja vastaan. Alkuun peruskäsitteisiin pääset tutustumaan tämän linkin kautta.

 

Ja se heijunka tarkoittaa…

….tasoitettua tuotantoa, jossa tuotantoa järjestetään niin, että tuotteiden eroavaisuuksista johtuvat vaihtelut tasoittuvat. Se on käytäntö, jonka mukaan valmistus tai palvelu tapahtuu joustavasti asiakaskysynnän mukaan. Heijunka siis liittyy työn määrän säätelyyn tuotantosuunnitelmassa, ja se luo kyvyn tuottaa asioita juuri oikeaan aikaan.

Toisin sanoen prosessi ei tuota vain yhtä tiettyä tuotetta/palvelua päivä tai viikko kerrallaan, vaan pystyy vaihtamaan tuotetta tarpeen ja tilausten mukaan.

Kai Mäenpää

Kirjoittaja Kai Mäenpää toimii Suomen Konepajainsinööriyhdistyksen puheenjohtajana.

Lisää Kain artikkeleita löydät osoitteesta www.leanthinking.fi

Lisää artikkeleita

Mitä on lean?

Mitä on lean?

LEAN on maalaisjärjen kehittyneempään käyttöä, eli kaupunkilaisjärkeä. Lean-filosofia on ajattelutapa, jossa organisaatioiden ja henkilöstön ongelmaratkaisutaitojen...

Go to Gemba

Go to Gemba

Valmistuin 90-luvun alussa insinööriksi ja ensimmäinen työtehtäväni uudessa insinöörin ammatissa oli suunnitella tehdasosaston layout. Tuotekehityksestä oli juuri...

Share This