Hetkinen, hetkinen… mikä ihmeen Heijunka?

Hetkinen, hetkinen… mikä ihmeen Heijunka? Leanista puhuttaessa aiheen ympärillä vilisee paljon japaninkielisiä termejä, kuten Heijunka, Jidoka, kaizen… Monelle asiasta kiinnostuneelle nämä termit kuitenkin aiheuttavat ärtymystä ja harmia.  ...