Arvot

SKIY:n arvot, visio, missio ja strategia

Yhteistyö & yhteisöllisyys

SKIY:n toimintaan kuuluu erottamattomasti yhteisöllisyys, joka ilmenee ammatillisena vertaistukena, vapaan tiedon jakamisena, mentoritoimintana, iloisena yhdessäolona ja yhteishenkenä, joka perustuu yhteiselle tavoitteelle, Suomen valmistavan teollisuuden kehittämiselle.

 

Ajankohtaisuus & uudistuminen

Kilpailukyky ja digitalisaatio vaatii jatkuvaa uudistumista ja pysymistä valmistavan teollisuuden aallonharjalla. SKIY pyrkii ajankohtaisuuteen tuomalla tapahtumiinsa alansa merkittävimmät luennoitsijat sekä nostamalla esiin alan kiinnostavimmat ja kiperimmät kysymykset.

 

Innovatiivisuus & rohkeus

SKIY:n tavoitteena on edistää ennakkoluulotonta ajattelua, vilkasta innovointia ja rohkeiden ratkaisujen keksimistä ajankohtaisiin ongelmiin.

 

SKIY:n visio

SKIY:n visio on toimia suunnannäyttäjänä kohti parempaa tulevaisuutta.

 

SKIY:n missio

SKIY toimii valmistavan teollisuuden johtajien ja asiantuntijoiden foorumina, joka huolehtii, että valmistavan teollisuuden ammattilaisia koulutetaan.

 

SKIY:n strategia

SKIY:n keskiössä on järjestää monipuolisia esitelmiä, kokouksia, keskustelutilaisuuksia ja opintomatkoja. Tilaisuuksissa voi verkostoitua, jakaa ajatuksia ja kuulla ajankohtaisimmat uutiset alan parhailta asiantuntijoilta. Toiminnassa huomioidaan vastuullisuus ja hyvä taloudenpito.