Yhdistys

Yleistä SKIY:n toiminnasta

Maailma muuttuu jatkuvasti ja ihmiset ympäri maailmaa ovat kytköksissä toisiinsa digitaalisen verkon kautta. Tämän seurauksena tiedon ja verkostojen määrä on kasvanut huimasti globaalissa kilpailussa. Olemme siirtyneet ostajan markkinoihin, jossa asiakkaat ovat keskipisteessä ja määrittävät sen, millaisia tuotteita tai palveluita he tarvitsevat.

Muutoksesta johtuen on yhä tärkeämpää tuoda alan asiantuntijoita yhteen pohtimaan ajankohtaisia ongelmia ja niiden ratkaisuja. SKIY:n tarkoituksena on toimia valmistavan teollisuuden johtajien foorumina, jossa jäseniemme monialainen kokemus ja tietotaito yhdistyvät mahdollistaen vilkkaan keskustelun ja verkostoitumisen yli toimialojen. Suomen valmistavan teollisuuden kehittäminen ja jäseniemme ammatillinen tukeminen pysyvät edelleen, yli 100 vuotta yhdistyksen perustamisen jälkeen, toimintamme lähtökohtana.

Jäsenillemme järjestettävät vuosittaiset kokoukset, joissa on mahdollista tavata ja keskustella alansa johtavien asiantuntijoiden kanssa, sekä ajankohtaiset esitelmät, opintomatkat ja keskustelutilaisuudet sävyttävät vuotuista toimintaamme ja takaavat monipuolisen katsauksen valmistavan teollisuuden yrityksiin ulkomaita myöten. Tiedon ja kokemuksen vaihdon ohella tärkeää on myös “kamratlig samvaro” eli toverillinen yhteiselo sekä siihen liittyvät traditiot, jotka tuovat yhdistyksen jäsenille ammatillista yhteenkuuluvuutta ja luovat yhdistyksen identiteetin.

Ammatillisen kehittämisen lisäksi yhdistys jakaa vuosittain apurahoja vapaaherra Gustaf W. Wreden stipendirahastosta. Apuraha halutaan yleensä kohdistaa Suomen konepajateollisuuden kannalta erityisen merkittävään, innovatiiviseen ja korkealaatuiseen tutkimus-, kehitys- tai opetushankkeeseen.