Jäsenyys

Jäsenet

Aktiivinen jäsenyys

Yhdistyksen toimivaksi jäseneksi voidaan valita henkilö, jolla on teknillinen korkeakoulusivistys tai sitä vastaavat tiedot sekä johtava asema valmistavassa teollisuudessa taikka sen järjestöissä, tai joka merkittävimmin teoreettisesti työskentelee valmistavan teollisuuden kehittämiseksi.

Yhdistyksen jäseneksi pääsee hakemalla jäsenyyttä. Jäsenyys vahvistetaan johtokunnan yksimielisesti puollettua jäsenyyttä. Oikeuskelpoinen yhteisö voi päästä kannattavaksi jäseneksi ilmoittautumalla johtokunnalle.

 

Nuorisojäsenyys

Nuorisojäsenyyttä haetaan jäsenhakulomakkeella ja se voi kestää korkeintaan kuusi vuotta. Nuoreksi jäseneksi voidaan valita henkilö, joka opiskelee Suomessa teknillisessä korkeakoulussa tai yliopistossa tavoitteenaan valmistavan teollisuuden diplomi-insinöörin tai maisterin tutkinto. Hallitus päättää, mitkä korkeakoulut tulevat kysymykseen.

Nuori jäsen on oikeutettu ja tervetullut osallistumaan yhdistyksen toimintaan, mutta ei äänestyksiin. Nuorisojäsenet ovat vapaita jäsenmaksujen suorittamisesta, eivätkä tarvitse suosittelijoita.

 

Passiivinen jäsenyys

Henkilö, joka ei voi kuulua yhdistykseen toimivana jäsenenä, voidaan, jos hän on isohkon konepajan tai metalliteollisuuslaitoksen johtaja, isännöitsijä tai omistaja, valita passiiviseksi jäseneksi.

Oikeuskelpoinen yhteisö, joka omistaa alan teollisuuslaitoksia, voi päästä kannattavaksi jäseneksi. Passiivisella ja kannattavalla jäsenellä ei ole oikeutta ottaa osaa yhdistyksen päätöksiin.

 

Kunniajäsenyys

Yhdistys voi johtokunnan ehdotuksesta kutsua ansioituneen jäsenen kunniajäseneksi. Kunniajäsenellä on samat oikeudet kuin toimivalla jäsenellä, mutta hän on vapautettu jäsenmaksuista. Kunniajäsen kutsutaan johtokunnan sitä yksimielisesti ehdotettua ja neljän viidenneksen äänestäjistä sitä varsinaisessa kokouksessa kannatettua.