Stipendit

Konepajainsinööriyhdistyksen apurahat

Stipendihaku 2020 on nyt käynnissä!

Suomen Konepajainsinööriyhdistys jakaa vuosittain stipendejä Vapaaherra Gustaf W. Wreden stipendirahastosta. Jakosumma on enintään 15.000 €, joka voidaan saatujen hakemusten ja johtokunnan harkinnan mukaan jakaa yhtenä tai useampana stipendinä.

Apuraha halutaan yleensä kohdistaa Suomen valmistavan teollisuuden kannalta erityisen merkittävään, innovatiiviseen ja korkealaatuiseen tutkimus-, kehitys- tai opetushankkeeseen. Hakemusten arvioinnissa näihin kriteereihin kiinnitetään erityistä huomiota.

Apurahaa voi hakea opintojen (DI, insinööri) päättötyöhön tai jatko-opiskeluun. Hakijan tulee perustella, miksi juuri hän tulee olemaan yksi tulevaisuuden tekijöistä.

Apurahan voi saada esimerkiksi

• ulkomailla opiskeluun
• opintojen päättötyön tekoon
• jatko-opintoihin (esimerkiksi lisentiaatin tai tohtorin tutkinnon suorittamiseen)

 

Hakemukseen tulee sisällyttää:

• vapaamuotoinen hakemuskirje perusteluineen ja haetun apurahan määrä
• apurahan käyttösuunnitelma
• aikaisempien saavutusten tiiviit kuvaukset (DI- tai insinöörihakija)
• yliopiston tai AMK professorin suositus (opiskelijahakija)

Hakemukset osoitetaan yhdistyksen johtokunnalle ja pyydetään lähettämään 29.1.2021 mennessä.

Hakemus tehdään alla olevalla lomakkeella (ei näkyvissä mobiililaitteilla).

Kokoathan kaikki tarvittavat liitteet yhteen pdf -tiedostoon.

Lisätiedot yhdistyksen sihteeriltä: sihteeri@skiy.fi

 

Hae stipendiä

  Hakijan yhteystiedot

  Stipendihakemus

  Liitteet

   Hakijan yhteystiedot

   Stipendihakemus

   Liitteet