Stipendit

Konepajainsinööriyhdistyksen apurahat

Suomen Konepajainsinööriyhdistys jakaa vuosittain 2000€:n suuruisia stipendejä yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. Oppilaitosten nimettyjen yhdysopettajien ehdotusten perusteella yhdistyksen johtokunta hyväksyy stipendien saajat.

Stipendien jakotilaisuus pidetään yhdistyksen syyskokouksen yhteydessä ja toivomme stipendien saajien osallistuvan tilaisuuteen joko paikan päällä tai etäyhteyden välityksellä.

Yhdistyksen hallitus toivoo, että saajaehdokkaissa kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin:

  • onko ehdokas SKIY:n opiskelijajäsen (tai mahdollisesti halukas liittymään)
  • opintomenestys, erityisesti valmistavan teollisuuden kannalta tärkeissä oppiaineissa
  • mahdollisen diplomityön aihe ja merkitys (diplomityön ei tule kuitenkaan olla valmistunut ehdotusta jätettäessä)
  • ansiot ammattiainekerhoissa tai muut ansiot opiskelua sivuavissa toimissa
  • ennen kaikkea kokonaisvaltainen arvionne siitä, että esittämänne henkilö osaamisensa, kykyjensä ja muiden ominaisuuksiensa vuoksi saattaa tulevaisuudessa olla eräs näkyvistä tulevaisuuden tekijöistä valmistavan teollisuuden johtavana asiantuntijana.

Yhdysopettajien ehdotusten perusteella jaettavat stipendit eivät lähtökohtaisesti ole tarkoitettu henkilöille, jotka ovat jo valmistuneet opinnoistaan. Jatko-opiskelijoille tarkoitettuja apurahoja varten on runsaasti muita hakumahdollisuuksia.

Lisätiedot yhdistyksen sihteeriltä: sihteeri@skiy.fi