Stipendier

Stipendier

Verkstadsingeniörsföreningen i Finland rf delar ut stipendier på 2000 euro varje år i enlighet med föreningens regler. Baserat på förslagen från utsedda kontaktlärare i utbildningsinstitutioner godkänns mottagarna av stipendier av föreningens styrelse.

Stipendieceremonin kommer att hållas i samband med föreningens höstmöte och vi hoppas att stipendiemottagarna kommer att delta i evenemanget antingen på plats eller på distans.

Föreningens styrelse hoppas att mottagarkandidaterna kommer att fokusera på följande:

  • om en kandidat är studentmedlem i SKIY (eller möjligen villig att gå med)
  • framgång av studier, särskilt i ämnen som är viktiga för tillverkningsindustrin
  • ämne och relevans för ett diplomarbete (examensarbetet bör dock inte slutföras vid inlämning)
  • meriter i professionella klubbar eller andra meriter i aktiviteter relaterade till studier
  • framför allt din omfattande bedömning att den person du presenterar, på grund av sin kompetens, förmåga och andra egenskaper, i framtiden kan vara en av de mest synliga faktorerna i framtiden som ledande expert inom tillverkningsindustrin

I princip är stipendier som ska fördelas på grundval av förslag från kontaktlärare inte avsedda för personer som redan har examen från sina studier. Det finns gott om andra ansökningsmöjligheter för stipendier för doktorander.

Ytterligare information från föreningssekreteraren: sihteeri@skiy.fi