Föreningen

Föreningen

Världen förändras ständigt och människorna runt om i världen är anslutna via digitala nätverk. Som ett resultat av detta, har mängden information och nätverk ökat dramatiskt via den globala konkurrensen. Vi har flyttats till en konsumentmarknad, där kunderna är i centrum och bestämmer vilken typ av produkter eller tjänster de behöver.

På grund av förändringen blir det allt viktigare att samla experter på området för att överväga aktuella problem och lösningar. Syftet med SKIY är att fungera som ett forum för branschledare, som kombinerar erfarenhet och kunskap hos våra medlemmar, vilket möjliggör diskussion och nätverk över branscher. Utvecklingen av den finländska tillverkningsindustrin och det professionella stödet till våra medlemmar kommer att fortsätta, 102 år efter grundandet av föreningen, som utgångspunkt för vår verksamhet.

Vi håller årliga möten med våra medlemmar, där det är möjligt att träffas och diskutera med ledande experter på deras områden, samt aktuella presentationer, studieturer och diskussioner, lyfter fram vår årliga verksamhet och ger en övergripande översikt över tillverkningsindustriföretag utomlands. Förutom utbyte av kunskap och erfarenhet är det också viktigt att ha en kamratlig samvaro som leder medlemmarna i föreningen till professionell sammanhållning och skapar föreningens identitet.

Förutom professionell utveckling, delar föreningen årliga stipendier från Gustaf W. Wredes stipendiefond. Stipendierna syftar vanligtvis till ett innovativt, högkvalitativt forsknings-, utvecklings- eller undervisningsprojekt av särskild betydelse för den finländska verkstadsindustrin.