Händelser

Kommande händelser

Vi håller årliga möten för våra medlemmar, där det är möjligt att träffa och diskutera med ledande experter inom område, delta i presentationer på aktuella ämnen, exkursioner och diskussionstillfällen. Alla dessa tillfällen lyfter fram vår årliga verksamhet, samt garanterar en mångfaldig översikt i tillverkningsindustrin, även utomlands.

Tyvärr är alla händelser på finska.